Animal Details

YPI
YARRAM POMPEII V055 IMP AUS
MALE
YPI
HERAUSM00000YPHV055
HE (100%)
IRISH HEREFORD CATTLE SOCIETY
22-FEB-2000
Jul 2022 (VALID UNTIL 04-OCT-22)