Animal Details

YPI
YARRAM POMPEII V055 IMP AUS
MALE
YPHV055
HERAUSM00000YPHV055
HE (100%)
IRISH HEREFORD CATTLE SOCIETY
22-FEB-2000
Mar 2023 (VALID UNTIL 23-MAY-23)